Şimdi
Run Line
Total
Money Line
+1.5
3,05
-1.5
1,31
O 5
1,78
U 5
1,92
6,00
1,09
21 Mayıs Sal
Run Line
Total
Money Line
-1.5
2,47
+1.5
1,61
O 8
2,02
U 8
1,88
1,72
2,27
-1.5
4,70
+1.5
1,22
O 9.5
1,96
U 9.5
1,94
2,85
1,49
+1.5
1,59
-1.5
2,51
O 8
2,02
U 8
1,88
2,05
1,88
1,76
2,20
-1.5
3,55
+1.5
1,33
O 9
2,05
U 9
1,86
2,28
1,71
-1.5
2,56
+1.5
1,57
O 7.5
1,87
U 7.5
2,04
1,73
2,24
-1.5
2,87
+1.5
1,47
O 7.5
1,94
U 7.5
1,96
1,94
1,98
+1.5
1,42
-1.5
3,03
O 8.5
1,89
U 8.5
2,00
1,74
2,22
22 Mayıs Çar
Run Line
Total
Money Line
+1.5
1,15
-1.5
6,05
O 8.5
2,00
U 8.5
1,90
1,30
3,96
-1.5
2,17
+1.5
1,77
O 9
1,94
U 9
1,96
1,61
2,50
-1.5
3,18
+1.5
1,40
O 7.5
1,95
U 7.5
1,95
2,00
1,92
-1.5
2,65
+1.5
1,54
O 10
2,00
U 10
1,90
1,90
2,02
-1.5
3,03
+1.5
1,42
O 7.5
2,07
U 7.5
1,84
1,89
2,02