Nomad Nur-Sultan3
Izhstal Izhevsk4
Bu olay sonlandı