Kauno Azuolas-Ktu Kaunas
28
Dukla Praha
28
Acara ini telah berakhir