KRI

3

Terminado

1

FED

Evgeniy Krivorotko
Andriy Fedorchenko

1

2

3

4

11

11

10

11

9

7

12

9