Sat, Aug 24
1
X
2
1.95
3.92
3.75
1.46
4.84
6.66
1.68
4.21
4.81
Sun, Aug 25
1
X
2
2.76
3.76
2.46
Mon, Aug 26
1
X
2
1.77
3.96
4.53