12setspoints
Okuno A / Ozeki M1605
Hayashi E / Kobori M6726
This event has ended