Sharipov M / Zhukayev B
Vanshelboim E / Yevseyev D

1

2

3

6

4

1

2

6

0