123setspoints
Bolotov S / Mikhaylyuk I26129
Korolev V / Uvarov A61015
This event has ended