Φεντέριτσα Πράτι
Αναστασία Κουλίκοβα

1

2

1

1

6

6

Το παιχνίδι έχει τελειώσει.